Chính sách bảo hành

- Sẵn sàng hoàn 100% phí nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng hồ sơ thiết kế.

- Chi trả 100% phí phát sinh làm lại nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng hoàn thiện.

- Xử lý sự cố trong vòng 24h, hỗ trợ sửa chữa miễn phí trong vòng 1 năm.